Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare - UTCN

Contact

Facultatea Construcţii de Maşini
Sedii ale Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare

Bd. Muncii 103-105, Cluj-Napoca:
A116 (Secretariat), Tel: +40264-401644
A110, Tel: +40264-401619
M103, Tel: +40264-401795

Str. G. Bariţiu nr.25, Cluj-Napoca:
Laborator: 216, Tel: +40264-401263
Laborator: 211, Tel: +40264-401501
Email: contact@lmc.utcluj.ro

Misiune şi obiective

 

Cu o activitate de peste 50 de ani, mai întâi sub denumirea de Catedra de Limbi moderne, Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare a contribuit şi contribuie la instruirea lingvistică şi culturală a specialiştilor formaţi de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin cursuri de limbi străine, cursuri de tehnici de comunicare şi comunicare profesională. Preocupările fundamentale ale membrilor departamentului privesc formarea şi consolidarea la studenţi a deprinderilor de comunicare în limbajul ştiinţific şi tehnic precum şi stăpânirea de către aceştia a noţiunilor şi operaţiilor cognitivo-discursive specifice discursului specializat.


Misiune:

Prin structura şi programele sale, Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare asigură învăţarea limbilor moderne şi comunicării în sfera profesională şi publică, în toate cele nouă facultăţi existente în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Misiunea departamentului constă în:

-dezvoltarea capacităţii studenţilor de a comunica oral informaţii şi concepte de specialitate, de a înţelege şi a se face înţeleşi atunci când transmit informaţii scrise sau orale referitoare la problemele profesionale şi uzuale;

-integrarea studenţilor în programe de studiu şi cooperare internaţională;

-adaptarea viitorilor ingineri la cerinţele noi din domeniul lor de specialitate sau unul conex, cu ajutorul cunoştinţelor interculturale dobândite.


Viziune:

Predarea şi învăţarea limbilor moderne aplicate în ştiinţă şi tehnică nu se poate face dacă studenţii nu au, cel puţin, un nivel mediu de cunoaştere a limbii străine generale. Pornind de la acest considerent, departamentul oferă cursuri practice de limbaje de specialitate vizând dezvoltarea celor patru competenţe fundamentale în cunoaşterea unei limbi străine: înţelegerea scrisă şi orală precum şi exprimarea scrisă şi orală. Pentru aceasta, viitorii ingineri şi arhitecţi trebuie să-şi însuşească vocabularul şi structurile specifice discursului tehnico-ştiinţific, să stăpânească strategii de învăţare şi documentare în limbi străine şi să folosească limbajul de specialitate în situaţii reale de comunicare. Cursurile, seminariile şi lucrările fac apel la metode comunicative, centrate pe cursant, pe individualizarea şi conştientizarea învăţării.


Competenţele lingvistice nu pot fi însă disociate de competenţele de comunicare şi, din acest motiv, cursurile de tehnici de comunicare oferite de Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare vizează şi ameliorarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă a studenţilor în limba română, în situaţii legate de viaţa profesională a acestora. Activităţile propun o abordare teoretică a comunicării, dezvoltarea spiritului de analiză şi sinteză, protocolul exprimării în faţa unui auditoriu, susţinerea unei argumentaţii, tratarea şi prezentarea informaţiilor specializate, dezvoltarea potenţialului relaţional şi înţelegerea interacţiunilor umane.

© Facultatea Construcţii de Maşini - Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare
Ne puteti urmari şi pe: utcn facebook utcn twitter