Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare - UTCN

Contact

Facultatea Construcţii de Maşini
Sedii ale Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare

Bd. Muncii 103-105, Cluj-Napoca:
A116 (Secretariat), Tel: +40264-401644
A110, Tel: +40264-401619
M103, Tel: +40264-401795

Str. G. Bariţiu nr.25, Cluj-Napoca:
Laborator: 216, Tel: +40264-401263
Laborator: 211, Tel: +40264-401501
Email: contact@lmc.utcluj.ro

Domenii de cercetare

 


Preocupările științifice ale membrilor departamentului cuprind alături de cele tipice specializării absolvite în cadrul Facultăţii de Litere și cele din domeniul practic de activitate, limbajul ştiinţific şi tehnic, precum şi specializări mai complexe, obţinute prin studii doctorale.


Direcțiile de cercetare sunt organizate în patru domenii: Studii de literatură şi Etnologie, Lingvistică aplicată, Didactica limbilor străine, Comunicare şi Studii culturale.


Domeniul „Studii de literatură şi Etnologie” vizează critică şi teorie literară precum: comparatistică, studii interpretative, studii de stilistică şi poetică, studii de motive literare, analiza tipurilor de discurs. Literaturile vizate sunt cea română, engleză, franceză, germană și latino-americană, din perioade diferite. Domeniul include şi studii de etnologie şi folclor, care se concentrează pe obiceiurile unor grupuri sociale din ţară analizate ca manifestări autentice şi specifice de cultură şi limbă.


Studiile de „Lingvistică aplicată” se situează la intersecţia fertilă a domeniilor de cercetare de tipul studiului de corp lingvistic, a lingvisticii socio-cognitive, a analizei textuale sau a studiilor de gen. Scopul acestora este de a problematiza şi decela particularităţile limbajului ştiinţei şi aspectele definitorii ale discursului academic-profesional al ştiinţelor şi ingineriei, în raport cu limbajul în uz sau cu alte tipuri de discurs, acordând o atenţie specială limbajelor legate de ştiinţă şi tehnică.


„Didactica limbilor străine” se axează pe procesul de predare-învăţare a limbilor străine în general şi cu precădere a limbajelor de specialitate în limba străină respectivă. Sunt vizate aspecte şi metode inovative în predarea şi dezvoltarea celor patru deprinderi/competenţe lingvistice, aspecte ce ţin de evaluarea cunoştinţelor lingvistice generale sau de limbaj de specialitate, cât şi de elaborarea unor programe universitare în domeniul limbajelor de specialitate. O altă tematică prezentă în cercetări este comunicarea și evaluarea didactică, managementul comunicării didactice și eficientizarea comunicării pedagogice.


Domeniul „Comunicare şi Studii culturale”, abordează dezvoltarea competenţelor comunicative strâns legate de competenţele interculturale și lingvistice. Procesul de comunicare este analizat din perspectiva diferitelor modele care îl definesc, a actanţilor comunicării, a factorilor care contribuie la realizarea comunicării interpersonale, a tipurilor şi relaţiilor de comunicare în situaţii şi contexte specifice. Preocupările din domeniul studiilor culturale valorifică dimensiunea interdisciplinară care caracterizează acest domeniu de studiu și includ atât diverse spaţii culturale cât şi o varietate de perspective: filosofice, lingvistice, literare, interesele de cercetare vizând o accepţie largă a acestor studii și implicând abordări comparative.


© Facultatea Construcţii de Maşini - Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare
Ne puteti urmari şi pe: utcn facebook utcn twitter